Virtual Lab

Technológie

Základom pre výber technológii a softvérových riešení použitých pri príprave a realizácií výskumných experimentov virtuálneho prírodovedeckého laboratória, bola ich ľahká dostupnosť, webové rozhranie, finančná nenáročnosť a jednoduchá ovládateľnosť.
LMS systém pozostáva: