Prírodovedecká fakulta UK

Pohybová sústava

MVP_JP_BB - Jana Peťková

Dokumenty a odkazy

 
<< brucho.jpg

/brucho.jpg
prsný_sval.jpg svaly.jpg >>

/svaly.jpg

prsný_sval.jpg

Priamy odkaz na obrázok


[ Info : prsný_sval.jpg - 176x176 - 4.8 KB - 8bits - image/jpeg ]

Správca(ovia) predmetu MVP_JP_BB : Jana Peťková
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011