Prírodovedecká fakulta UK

PARÍŽ

P2121 - Jaroslav Mécses

Popis predmetu

Popis

Téma "Paríž" je vytvorená pre 7. ročník základnej školy pre lepšie a efektívnejšie znázornenie prostredia či života v hlavnom meste Francúzska.


Správca(ovia) predmetu P2121 : Jaroslav Mécses
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011