Prírodovedecká fakulta UK

Meranie srdcovej činnosti

BICHEM2012 - Vladimíra Figlová

Zadania

   
Názov Typ Začiatok Koniec
ČINNOSŤ SRDCA Individuálne 15. máj 2012 v 09:29 15. máj 2013 v 09:29

Správca(ovia) predmetu BICHEM2012 : Vladimíra Figlová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011