Prírodovedecká fakulta UK

pH a Coachlab II+

TDPB - Igor Kokavec

Dokumenty a odkazy

 O úroveň vyššie |   Vyhľadať |  Prebrať aktuálny adresár

Zoznam súborov | Miniatúry
 
Meno Veľkosť Dátum poslednej úpravy
Návod_na_praktické_cvičenie.pdf 161.44 KB 30.04.2012
Príklad_ako_čítať_z_grafu.docx 34.97 KB 01.05.2012
Pôda.pptx 1.63 MB 03.05.2012
Pôdne_typy_a_druhy,_charakteristika.pptx 1.62 MB 03.05.2012
Pôdny_portál_Slovenska.url 375 Bytes 03.05.2012
Pôdny porál - informačný servis Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (cit. 30.4.2012)
Rastliny_a_kyslé_pôdy.url 408 Bytes 03.05.2012
On-line magazín a čláky zo sveta záhrad a bývania (cit. 30.4.2012)
Rastliny_a_zásadité_-kyslé-__pôdy.url 345 Bytes 03.05.2012
Internetová stránka obchodu ABIES s encylkopedickým vyhľahávačom rastlín s ich popisom (cit. 30.4.2012)
rendzina.jpg 168.31 KB 01.05.2012
Vlastnosti_pôd.url 327 Bytes 03.05.2012
Viac podrobný referát (cit. 30.4.2012)
Vlastnosti_pôdy.url 364 Bytes 03.05.2012
Článok zo stránky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bella (cit. 30.4.2012)
Vápnenie_pôd.url 393 Bytes 03.05.2012
Referát: Úprava kyslej pôdnej reakcie vápnením (cit. 30.4.2012)
Zdroje_literatúry_a_obrázkov..docx 14.68 KB 02.05.2012

Správca(ovia) predmetu TDPB : Igor Kokavec
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011