Prírodovedecká fakulta UK

Rastlinné pletivá

RPMVP - Tomáš Sluka

Dokumenty a odkazy

 O úroveň vyššie |   Vyhľadať |  Prebrať aktuálny adresár

Zoznam súborov | Miniatúry
 
Meno Veľkosť Dátum poslednej úpravy
33_25_07_11_12_54_47.jpeg 33.64 KB 09.02.2013
35_08ThreeTissueSystems_U.jpg 129.31 KB 05.02.2013
35_08ThreeTissueSystems_U_1.jpg 36.61 KB 05.02.2013
35_09PlantCellDiversity_collenchyma.jpg 13.44 KB 05.02.2013
35_09PlantCellDiversity_collenchyma_1.jpg 13.44 KB 05.02.2013
36_09_WaterRelations_U.jpg 29.7 KB 10.02.2013
36_13_XylemSapAscent_U.jpg 188.53 KB 04.02.2013
36_13_XylemSapAscent_U_1.jpg 188.53 KB 04.02.2013
36_13_XylemSapAscent_U_2.jpg 188.53 KB 04.02.2013
36_13_XylemSapAscent_U_3.jpg 86.06 KB 04.02.2013
36_13_XylemSapAscent_U___kópia.jpg 21.7 KB 04.02.2013
36_UN03Summary_C1_U.jpg 123.59 KB 05.02.2013
36_UN03Summary_C1_U_1.jpg 31.37 KB 05.02.2013
colenchymal.jpg 30.9 KB 05.02.2013
colenchymal_1.jpg 7.78 KB 05.02.2013
colenchymal_2.jpg 4.41 KB 05.02.2013
Example_document.pdf 65.41 KB 04.02.2013
felogén.jpg 54.08 KB 11.02.2013
felogén_1.jpg 23.87 KB 11.02.2013
Guard_cells.jpg 22.67 KB 09.02.2013
hypotonic1318803362953.jpg 16.78 KB 10.02.2013
IMG_1162.JPG 587.47 KB 18.02.2013
IMG_1162_1.JPG 587.47 KB 18.02.2013
IMG_1162_2.JPG 38.18 KB 18.02.2013
IMG_1162_3.JPG 38.18 KB 18.02.2013
kolenchým.jpg 11.55 KB 05.02.2013
kolumela.jpg 29.38 KB 11.02.2013
kolumela_1.jpg 19.59 KB 11.02.2013
koren_zóny.jpg 13.29 KB 11.02.2013
LateralRootOriginOverview.jpg 25.67 KB 11.02.2013
LateralRootOriginOverview_1.jpg 25.67 KB 11.02.2013
MjQezMqodHN_zO7Og0k6_A_m.jpg 9.91 KB 09.02.2013
original_9ABB692167BC871722BB4D8E848D7F5A.jpg 107.25 KB 08.02.2013
original_9ABB692167BC871722BB4D8E848D7F5A_1.jpg 59.44 KB 08.02.2013
palisádový_parenchým.jpg 12.3 KB 09.02.2013
parenchymal.jpg 12.49 KB 05.02.2013
plasmolysis.gif 25.53 KB 10.02.2013
plasmolysis_1.gif 23.16 KB 10.02.2013
plectenchym.jpg 18.01 KB 11.02.2013
plectenchym.png 284.14 KB 11.02.2013
pletiva.gif 2.59 KB 05.02.2013
prevzia.jpg 8.14 KB 05.02.2013
prevzia_1.jpg 8.95 KB 09.02.2013
prevzia__1_.jpg 9.87 KB 05.02.2013
radiálny_cz.jpg 10.79 KB 09.02.2013
sekundárny_rast.jpg 61.06 KB 11.02.2013
sekundárny_rast_popis.jpg 56.94 KB 11.02.2013
Spongy_parenchyma_MC.jpg 5.34 KB 05.02.2013
Spongy_parenchyma_MC_1.jpg 7.24 KB 05.02.2013
stemvb.jpg 85.5 KB 09.02.2013
stredny_valec.jpg 29.36 KB 09.02.2013
ustélé.jpg 14.07 KB 09.02.2013
uvodný.jpg 53.54 KB 04.02.2013
water_path_root_hair_to_cortex_xylem_vessel.jpeg 26.47 KB 09.02.2013
xylem_phloem_diag.png 54.42 KB 11.02.2013

Správca(ovia) predmetu RPMVP : Tomáš Sluka
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011